"Loading..."

Reference

• Tehnička kontrola glavnog projekta za odsumporavanje dimnih gasova u okviru I faze paketa projekta u TE Kostolac B u Kostolcu

• Tehnička kontrola glavnog projekta postrojenja trafostanice 110kV u okviru I faze paketa projekta u TE Kostolac B u Kostolcu

• Projekat izvedenog stanja elektrofilterskog i kotlovskog postrojenja B1 u TE Kostolac B u Kostolcu

• Projekat izvedenog stanja projekta za odsumporavanje dimnih gasova u okviru I faze paketa projekta u TE Kostolac B u Kostolcu

• Konsultantske usluge sa tehničkim savetovanjem za projekat sistema otpepeljivanja u TE Kostolac A u Kostolcu

• Konsultantske usluge projekta za građevinsku dozvolu za potrebu izgradnje vetroparka snage 120MW, Bela Anta u Dolovu, Pančevo

• Projekat rekonstrukcije i sanacije dimnjaka visine 90m, sa dodavanjem radne platforme na koti +48,80m u TO Cerak u Beogradu

• Tehnička kontrola objekata za smeštaj radnika u okviru II faze projekta izgradnje bloka B3 u TE Kostolac B

• Konsultantske usluge, inženjersko praćenje i rukovođenje izvođenjem radova na izgradnji sistema odsumporavanja dimnih gasova u okviru I faze projekta u TE Kostolac B u Kostolcu sa pripremom kompletne gradilišne dokumentacije po propisima Republike Srbije

• Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu pristupnih puteva i saobraćajnica za kompaniju Hesteel Serbia Iron and Steel d.o.o. u okviru Železare u Smederevu

• Konsultantske usluge i tehničko savetovanje pripreme dokumentacije za dobijanje gradjevinske dozvole za potrebe izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova u okviru I paketa projekta u TE Kostolac B

• Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji vile u Užičkoj ulici na Dedinju za potrebe izgradnje ambasade Katara

• Projekat za izvođenje radova objekata za smeštaj radnika u okviru izgradnje bloka B3 u TEKO B u Kostolcu

• Projekat izvedenog stanja za izmeštanje postojećih 0,4kV postrojenja iz pogona bloka 5 u nove objekte van EX zone u Rafineriji nafte Pančevo

• Separat glavnog projekta za dobijanje nove građevinske dozvole zbog pomeranja objekata u toku gradnje I faze projekta odsumporavanja dimnih gasova u TEKO B u Kostolcu

• Priprema rešenja i učestvovanje na tenderu sa kompanijom Fermont iz Slovačke za izgradnju fabrike za prečišćavanje otpadnih voda iz blokova B1, B2 i budućeg bloka B3 u Kostolcu

• Priprema rešenja i učestvovanje na tenderu sa kompanijom Fermont iz Slovačke za izgradnju vodosnabdevanja opštine Raška

• Konsultantske usluge kompaniji CMEC iz Kine u okviru II faze projekta izgradnje novog bloka B3 snage 350MW u TEKO B u Kostolcu

• Izrada kompletne tehničke dokumentacije za kotlarnicu za potrebe fabrike Zorka Pharma Hemija iz Šapca

• Održavanje objekata za gasno postrojenje u okviru kompleksa Zavoda za sport i medicinu sporta u Košutnjaku, Beograd • Glavni projekat postrojenja za pripremu i oplemenjivanje uglja u TE Gacko u Republici Srpskoj

• Projekat za izvođenje pripremnih radova za izgradnju bloka B3 snage 350MW u TEKO B u Kostolcu

• Projekat za izvođenje kranske dizalice nosivosti 110t u HE Bistrica

• Projekat rekonstrukcije monorejske staze i dizalice u okviru postrojenja za dopremu uglja u TENT B u Obrenovcu

• Godišnje elektro i MRU održavanje blokova B1 i B2 u TE Kostolac B u Kostolcu

• Idejno rešenje i Idejni projekat sa studijom opravdanosti i studijom životne sredine za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, snage 2 x 620MW u TE „Nikola Tesla“ B

• Projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje radova u okviru izgradnje bloka B3 snage 350MW u TE Kostolac B u Kostolcu

• Projekat za izvođenje radova na parovodu na cevnom sistemu kotla u TE „Nikola Tesla”, blok A3 • Tehnička kontrola geotehničkog elaborata za potrebe izgradnje TE-TO Pančevo (Shanghai Electric)

• Ozakonjenje sistema za transport pepela i šljake TE Kostolac A

• Usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju rezervoara sa pratećom opremom za SNCR (selektivna nekatalitička redukcija azotnih oksida)

• Projekat TEKO A Kostolac, Ozakonjenje sistema za transport pepela i šljake

• Projekat odsumporavanja dimnih gasova TENT B Obrenovac

• Konsalting servis u okviru izgradnje novog bloka B3 u Kostolcu

• Godišnje elektroodržavanje blokova B1 i B2 u TE-KO Kostolac

• Izvođenje radova na gradilištu Fabrika gašenog kreča Kaona, Kučevo

• Modernizacija čeličane u Smederevu (HBIS Steel Smederevo)

Naši klijenti